Releases

Doctrine of death (June 2023)

Sanctuary (February 2023)

Merimies muistelee (September 2021, digital Desember 2022)

Murmuratio (in cooperation with Demian Kappenstein, September 2022)

Artwork : Frank Lippold Foto: Herbert Boswank

Murimorphosis (December 2021)

Merimies muistelee (September 2021)

mm-halti

Poetry by Alf Nilsen Børsskog

Photographies by Oddleiv Apneseth

Music by Arve Henriksen

Towards Language Live at Künstlerhaus Mousonturm (May 2021)

cover-towards-language-live-at-kunstlerhaus-mounsonturm

Mental Fatigue (March 2021)

mental-fatigue-cover-1

Walhalla Hotel (February 2021)

walhalla-hotel

Farfars Bibliotek  (September 2020/ Bandcamp April 2021)

Towards Language Live at Punkt   (2018 /2019) *

Composograph   (2018) *

Noko Driv På   (2017)

Noko Driv Paa_Cover

Eg gjekk ned til denne fjorden  (2016)

cover

* in collaboration with runegrammofon.com