News

Maihaugen Museum

“Grunntonen mellom oss”

Maihaugen

“Grunntonen mellom oss” Av Arve Henriksen

Mine slektsrøter på morsida har feste i Ottadalen, nærmare bestemt i Lundagrende i Bismo. Min oldefar Ivar Huuse Randen var skysskar og frakta tømmer og varer med hest og vogn rundtom i Otta-og Gudbrandsdalen. Kjærleiken ville det slik at min bestefar Otto Randen skulle møte strynejenta Elianna Skåre på Ofossen mølle i Bismo. Otto flytta med ho over fjellet vestover. Mot Oppstryn og Stryn bar det, og etter mange år skulle eg få liv og etterkvart få sjå og oppleve dalføra som låg bakom Strynefjellet mot aust.

Eg kjenner framleis den dag i dag på den eksotiske følelsen eg hadde som barn av å køyre mellom skyhøge brøytekanter over gamle Strynefjellsvegen, og snart på vår veg austover kome til Grotli, Pollfoss, Lom, Vågå og Otta. Historia om, og mitt bilete av at Skjåk var like tørr som Sahara måtte eg på eit vis moderere litt etterkvart, men at Otta hadde tog med kobling til Trondheim og sjølvaste hovudstaden Oslo og vidare ut i verda, vart nesten uverkeleg å forstå for ein liten gut frå Fagre Stryn.

Eg har ikkje tal på alle dei gongane eg har reist gjennom Ottadalen og Gudbrandsdalen gjennom livet, og alltid på desse reisene har eg hatt med meg ei undring og ei spesiell kjensle for denne regionen. Natur, kultur, arkitektur og dialekt er unikt her og alt dette ligg altså til mi slektshistorie.

Med dette som bakteppe vart det svært spennande å komponere denne musikalske reisa. Ekstra stas å jobbe med dikt av Tor Jonsson. Destilert poesi med grunnstemningar som verkeleg rører djupt i oss. Eg har hatt med meg tanken på å komponere musikk til Jonsson sine dikt i nokre år, og no fekk eg altså denne fine invitasjonen. Mitt ønskje har vore å veksle mellom ulike stemningar slik eg kjenner og ser landskapet. Veksling i fargar og topografi, kanskje ei slags tidsreise, men utan å vere redd for nye klangar og impulser utanfrå.

Felles i mi oppleving av dalføra i regionen er min fascinasjon av elvane som renn her. Dei ulike nyansane i fargen på vatnet. Oftast tunge mørke blågrøne med ei sterk kraft og som på ein måte representerar ein undertone, eller grunntone i landskapet. Stadig på reise mot lavare terreng, men som heile tida er der og held på dirrande grunntonen for oss, mellom oss. Mot slutten av verket høyrer ein i det fjerne kyrkjeklokkene frå Nidarosdomen som lokkar oss nordover mot det storslagne Rondane. For meg lokkar klokkene meg inn i ei tidsreise som ikkje berre stoppar i Trøndelag, men som óg dreg meg langt nord til mine kvenske familierøter på farsida i Nord-Norge.

Under prosessen med å lage musikken gjekk tankane til eit opphold på fantastiske Rudi gard i sommar, der eg tilfeldigvis kom i kontakt med ein vandrande pilgrimsfamilie på veg frå Tyskland til Trondheim. Eit sterkt møte og påminning om det å ta konvensjonelle vandringsvalg i ei moderne digitalisert verd, og at vi her i landet treng impulsar og lærdom frå mennesker frå andre land. Pilgrimsfamilien følgde den gamle leden gjennom dalen mot nord, og i det fjerne kunne dei óg etter ei stund få oppleve klokkeklangen med grunntonen som for mange kan opplevast som eit symbol på kjærleik og død i ei stillare verd.

New release 20th of September

Please order here: https://kvenkultur.no/butikk/merimies-muistelee-a-sailor-recounts/

Merimies muistelee is a collection of central lyrical texts with a thematic context. The poems are often about traveling away and returning home, where a journey takes on a symbolic meaning. Belonging to one’s own culture and home region has a great thematic significance.

The new edition consists of a book of poems / photos and a CD. The book is 66 pages and contains text in Norwegian and English in addition to Kven language, and is adorned with exciting photographs by Oddleiv Apneseth. The CD is an audiobook (80 min.) with original sound by Alf Nilsen Børsskog’s own reading, this time put together with soundscape and music composed by jazz artist Arve Henriksen.

The musicians Catalina Vicens (organetto) Anna Maria Friman (hard fiddle) Anders Jormin (double bass), Jan Heinke (steel cello, wind harp), Eivind Aarset (guitar), Jacob Heringman (lute), Arve Henriksen trumpet (voice and various instruments) contribute to this recording.

Recorded, mixed and produced by Arve Henriksen 2017-2020
The music is composed by Arve Henriksen in collaboration with the musicians on the phonogram.

Mastering: Helge Sten, Audio Virus Lab
Cover design: Rune Mortensen
Photo: Oddleiv Apneseth

Norwegian translations by Tove Raappana Reibo and Lasse Davidsen, Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS, 2021
Proofreading by Merethe Eidstø, Kainun institutti – Kvensk institutt, 2021
English translations by Andrew Smith

The new release was released in 2021 by Arve Music, in collaboration with Halti kvenkultursenter IKS.

Merimies muistelee released 20th of September 2021

Soon to be released


Additional musicians:
Anders Jormin           double bass track 4, 6, 10, 12, 14, 16, 17,
Jan Heinke                steelcello, windharp track 12, 14, 18, 
Catalina Vicens         organetto track 12, 17, 20
Jacob Heringman      renaissance lute track 12
Eivind Aarset             guitarloop track 3
Anna Maria Friman   hardanger fiddle track 6


Recorded, mixed and produced by Arve Henriksen 2017-2020
Composed by Arve Henriksen in collaboration with the musicians
Text read by Alf Nilsen-Børsskog and recorded by Lydarkitekten.no 
used with kind permission by Iđut


Mastering by Helge Sten Audio Virus Lab
Alf Nilsen-Børsskog´s poetry «Merimies muistelee» earlier released by Iđut (2015)
as poetry book and audio book ISBN 978-82-7601-233-0  
Coverdesign Rune Mortensen
Photos by Oddleiv Apneseth


Norwegian translations by Tove Reibo and Lasse Davidsen
Haltiin kväänisentteri – Halti kvenkultursenter IKS 2021
Proof reading by Merethe Eidstø Kainun institutti – Kvensk institutt 2021

English translations by Andrew Smith
     CD (80 minutes) Poetry and photobook (66 pages) 

AM006 2021

New release on Bandcamp

Towards Language Live at Künstlerhaus Mousonturm

Photo by Richard Wayne Hottell

“Towards Language Live at Künstlerhaus Mousonturm” with Arve Henriksen trumpets, vocal & electronics, Eivind Aarset guitars & electronics, Jan Bang live electronics & samples and Erik Honoré live electronics & synthesizer. Recorded by Christian Ulbrich in Frankfurt on the 18th of October 2019.

Kven People´s day

Celebrating the Kven People´s day, 16th of March.

Music from the upcoming record “Merimies Muistelee” to be released later this year. This promotion video is made for the opening of a new Kven museum in Vadsø, North of Norway. To be opened on the 26th of August 2021. Presenting the kven dancer Astrid Serine Hoel.

More info about “KVEN” : https://en.wikipedia.org/wiki/Kven_people

“Merimies Muistelee” is a record project supported by

Halti Kvenkultursenter IKS http://www.halti.no

Kommunal og moderniseringsdepartementet

Arve Maria Music AB